Фирма Физиоклиник 21

Свържи се с фирма Физиоклиник 21

Профилактика в лечебна и двигателна култура, кинезитерапевтични услуги, предоставяне на спортни и възстановителни усруги и търговия със спортни и възстановителни стоки, както и всяка друга дейност или услуги, не забранени от закона.
Всички дейности и услуги за които е необходимо разрешение, регистрация и/или лиценз ще се извършват след получаването им.

гр. Перник, ул. “Младен Стоянов” 14