Фирма АЛЕКС 2707

Свържи се с фирма АЛЕКС 2707

ДЕЙНОСТ НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДЕЙНОСТ НА РЕСТОРАНТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА МАГАЗИННА МРЕЖА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ НА ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ , ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И
ПОСРЕДНИЧЕСТВО,ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛ.ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, БАРТЕРНИ И ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Плевен, ул. бул. ХРИСТО БОТЕВ 115