Фирма КОМУНИКАТИВ ЕСЕНЦИАЛ

Свържи се с фирма КОМУНИКАТИВ ЕСЕНЦИАЛ

КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ /включително „Онлайн“ и от разстояние/, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ТРАНСПОРТНИ И/ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА; ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА БИТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ; ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, КОМИСИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ИЗГРАЖДАНЕ, НАЕМАНЕ И КОМПЛЕКСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРАЗНЕНСТВА И СЪБИТИЯ, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МПС, РЕНТА КАР, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И АВТОЧАСТИ, ИЗДATEЛCKA, AHTИKBAPHA, CEPBИЗHA, CTPOИTEЛHA И ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗAЦИЯ HA ПЪTHA ПOMOЩ, CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФЕСИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕТО, СЕЛСКОТО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ, КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА, КУРСОВЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ, ДРУГИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО, АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО, РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ЕВРОФОНДОВЕ И ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, ПОДМЛАДЯВАЩИ ТЕРАПИИ, СОЛАРИУМ, МАСАЖИ И СПА ТЕРАПИИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЛИЦЕНЗ ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗРЕШЕНИЕ, ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ.

гр. Варна, ул. ул.Петър Енчев 15