Фирма АНИЖОРКО 21

Свържи се с фирма АНИЖОРКО 21

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка, която не е забранена със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим, след издаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. Стара Загора, ул. ул. Хрищян войвода 18