Фирма ДЖИ ЕЛ ТИ 21

Свържи се с фирма ДЖИ ЕЛ ТИ 21

Ресторантьорство, хотелиерство, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, производство и търговия с промишлени стоки, търговско агентство и представителство на чуждестранни фирми и на местни лица в страната и чужбина, производство и търговия с всякакъв вид продукция, стоки и услуги, транспортна дейност – таксиметров, вътрешен, международен транспорт, всяка друга дейност, незабранена със закон.

гр. Варна, ул. ул. Д-р Николай Коларов 1, ет. 1, маг. 5