Фирма МИРО КОМЕРС – ПЕТРОВИ

Свържи се с фирма МИРО КОМЕРС – ПЕТРОВИ

вътрешна и външна търговия; покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; дизайн, проектиране и строителство на жилищни, промишлени, стопански и търговски обекти; строително – ремонтни дейности; инженерингови услуги,-ресторантьорство и хотелиерство; рекламни, информационни, компютърни, програмни, импресарски ,туристически,фризьорски и козметични услуги; маркетинг; експлоатация на заведения за кафе; спортно развлекателни дейности; експорт, импорт, реекспорт,- производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки,- дизайн, комисионна, консултантска, спедиторска, складова и лизингова дейност,-превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен или нает транспорт,- управление на активи, финансови обосновки и анализи, изготвяне на бизнес проекти и бизнес оценки,- търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всички останали незабранени от закона дейности.