Фирма Наслада Бургер 19

Свържи се с фирма Наслада Бургер 19

ДЕЙНОСТ НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ДЕЙНОСТ НА РЕСТОРАНТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА МАГАЗИННА МРЕЖА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НА ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ , ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, БАРТЕРНИ И ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Плевен, ул. БРАИЛА 11