Фирма НИВАН 2021

Свържи се с фирма НИВАН 2021

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЖИВОТНИ И АКСЕСОАРИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ДЪРВОДОБИВ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕСЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО / СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ /, ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ, ГОРСКОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ЛЕСОВЪДСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНИ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ЛИЗИНГ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НАПРАВА И ОТКРИВАНЕ НА ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИГРИ НА ШАНС, ЛОТАРИИ, БИНГО И ДРУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Бургас, ул. ул. “Александър Стамболийски” 20