Фирма ВНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Свържи се с фирма ВНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Строителство, обзавеждане, поддръжка, ремонтиране, придобиване на недвижими имоти/ жилищни и не жилищни сгради/, вкл. ограничени вещни права върху тях, с цел ползване, продажба, отдаване под наем, замяна и лизинг; покупка на стоки и/или други вещи с цел да ги преподаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство и посредничество; внос, износ; комисионни , спедиционни и превозни сделки; търговско представителство и посредничество; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуалната собственост; внос, износ; консултански и информационни услуги; маркетингова, проектанска и рекламна дейност; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; както и всяка друга незабранена от закона дейност.

с. Елешница, ул. Васил Бельов 17