Фирма Таня Нейлс 77

Свържи се с фирма Таня Нейлс 77

Фризьорство, маникюр, педикюр, грим, покупка и търговия с промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, дейност на питейни заведения, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, производство и продажба на селскостопански стоки и продукция в първоначален и преработен вид, внос и износ, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, депозитни сделки, хотелиерски услуги, покупка на недвижими имоти и сгради, или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем, или продажба, покупка и/или наемане на терени, предназначени за производствени цели, транспортна дейност, строителство и всяка друга дейност, разрешена от закона, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

гр. Варна, ул. ул. ЧЕРНО МОРЕ 20