Фирма ВЕЛДАГЕ ГРУП

Свържи се с фирма ВЕЛДАГЕ ГРУП

Търговско представителство и посредничество; организиране на увеселителни събития и съпътстващите ги дейности; транспортни услуги; търговия; управление на недвижими имоти; производствена дейност и услуги; куриерски услуги; техническо обслужване на автомобили; селскостопанско производство и всички незабранени от закона дейности.