Фирма УАНГОТЕХ

Свържи се с фирма УАНГОТЕХ

Разработка, проектиране и внедряване на системи за автоматизация на производството. Конфигуриране и приложно програмиране на PLC и SCADA системи. Тестове и пускане в експлоатация. Обучение, поддръжка и ъпгрейд на системите. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация електрооборудване ниско напрежение, електрозадвижвания, електро и сигнални инсталации за производствени предприятия. Индустриални нагревателни системи.
Разработка на идейни и работни проекти по части Електро, КИП, Автоматизация, полеви мрежи, PLC/SCADA базирани системи и Технологична част.
Системна интеграция и консултиране – програмируеми контролери, полеви мрежи, протоколни конвертори, OPC DA, HDA, AE сървъри, SCADA, обмен на OPC данни между системите за автоматизация и бази данни на системи за бизнес управление на предприятията – MES/ERP.
Обучение на персонал за поддръжка и оператори.
Гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Ремонт и модернизиране на оборудване, хардуерен и софтуерен ъпгрейд, както и всички други дейности, които не са забранени от законите на Р.България.

гр. Варна, ул. Сирма войвода 57, маг.1