Фирма Борио 21

Свържи се с фирма Борио 21

Консултации на проекти по програми. Хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и съпътствуващите ги дейности.Производство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки на бита, селското стопанство, леката и хранително-вкусовата промишленост и индустрията Търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица в страната и чужбина. Превоз на товари и хора в страната и чужбина. Покупка, продажба, внос и износ на автомобилна техника, възли, детайли, части, сигналноохранителна техника. Охранителна и детективска дейност и свързаните с тях подготовка на кадри-карате курсове, школи, тренировъчни полигони. Консултантска, проектантска, преводаческа, маркетингова, сервизна и издателска дейност. Импресарска, лизингова, продуцентска и рекламна дейност. Разкриване и поддържане на собствени и наети търговски обекти, заведения за обществено хранене, кафетерия, павилиони и свързаната с тях съпътствуваща дейност и услуги. Бартерни сделки, посреднически операции, комисионна и консигнационна търговия /без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/ Внос и износ на всички видове строителни материали, бои,лакове,желязо,плодове, зеленчуци,произведения от естествени и изкуствени кожи,нефтопродукти, електронна и изчислителна техника, компютри, електронни уреди, хартия и други продукти и материали на целулозната промишленост. Покупко-продажба на всякакви недвижими имоти, покупкопродажба, наем, даване под наем на всякакви транспортни средства. Производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, екстрати, сокове. Откриване на барове, зали с развлекателни игри и съоръжения и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

гр. София, ул. Св.Св. Кирил и Методи 112