Фирма ДИЯНА НЕЙЛС 2021

Свържи се с фирма ДИЯНА НЕЙЛС 2021

Вътрешно – външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, комисионна, спедиционна и складова дейност, Покупко-продажба и производство на промишлени и непромишлени стоки в първоначален обработен или преработен вид с цел търговия в страната и чужбина; всякакъв вид търговска дейност – ресторантьорство, заведения за бързо хранене, кафетерия, хотелиерство, атракционни услуги, комисионна търговия, внос и износ на всякакви стоки с цел продажба; покупко-продажба на всички видове алкохолни и безалкохолни напитки, захарни и тестени изделия; транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина; сервизна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; вътрешен и международен туризъм, рекламна и лизингова дейност, посредничество и агентство, производство и търговия на стоки за широко потребление, шивашки услуги, производство, търговия, внос и износ на бутикови стоки и изделия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакъв вид незабранена от закона дейност.

гр. Варна, ул. Кирил Пейчинович 8