Фирма Канин дент – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина

Свържи се с фирма Канин дент – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина

Извършване на извънболнична първична дентална помощ, диагностика, лечение и наблюдение на болни; консултации; профилактика на дентални заболявалия; предписване на лабораторни и други видове изследвания; рентгенографски изследвания; дейности и манипулации от денталната медицина; профилактични прегледи; дентална естетика; издаване на документи, свързани с осъществяваните дейности; търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

гр. София, ул. Генерал Кирил Ботев 3