Фирма АСЕНС ТЕХ

Свържи се с фирма АСЕНС ТЕХ

Търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; инвестиционно проектиране, строителство, реконструкции и строително-ремонтни дейности на недвижими имоти; покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, търговия на едро и дребно в страната и чужбина; внос и износ; покупка на стоки и други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; дистрибуторство; комисионни, спедиторски и транспортни услуги в страната и чужбина; агентство; рекламни, информационни, програмни, импресарски, превозни, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни или други услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона, а когато се изисква лицензионен или разрешителен режим за съответната дейност – след издаване на съответния лиценз или разрешение.

гр. Пловдив, ул. БУЛ. ИЗТОЧЕН 125