Фирма ФОТО ВЕРДЕ

Свържи се с фирма ФОТО ВЕРДЕ

Търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; електропроизводство; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; управление и търговия с недвижими имоти; хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.

гр. Стара Загора, ул. ул. Железни врата 9