Фирма ГРАДИЕНТА БГ

Свържи се с фирма ГРАДИЕНТА БГ

Проектиране, дизайн, строителство и строително – ремонтни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на мебели и строителни елементи, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, дейности в областта на информационните технологии, изграждане на интелигентни сгради и системи за автоматизация, следене и управление на различни процеси, търговия и посредничество при търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко – продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

гр. Бургас, ул. площад „Св.Св. Кирил и Методий“ 9