Фирма КАРХЪНТЪР

Свържи се с фирма КАРХЪНТЪР

Информационни и електронни (интернет) услуги, сделки с интелектуална собственост и трансфер на нови технологии, изработка, разработка и поддръжка на софтуер и софтуерни продукти, проектиране на софтуерни продукти и системи; външна и вътрешна търговия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни, физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионерство, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, както и извършване на всякаква друга основна, помощна и странична (съответно лицензирана) незабранена от закона търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

гр. София, ул. Златен рог 22