Фирма КАРИНА – 0131

Свържи се с фирма КАРИНА – 0131

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство ; транспортна дейност; превоз на товари и пътници в страната и чужбина ; сделки с недвижими имоти, строителство ,обзавеждане и ремонт на недвижими имоти; автомонтьорски, посредническа и консултантска дейност; хотелиерска и ресторантьорска дейност ;спедиторска, таксиметрова и рекламна дейност ; туризъм и лизингови сделки, както и всички други дейности незабранени от закона

гр. Варна, ул. . 552-1 753