Фирма КРИПТО МЕНИДЖМЪНТ ГРУП

Свържи се с фирма КРИПТО МЕНИДЖМЪНТ ГРУП

Външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и със всички видове стоки; консултантска дейност; маркетингова дейност; реклама; извършване на пазарни проучвания; провеждане на индивидуални и групови обучения; организиране на събития във връзка с повишаване на осведомеността за търгуване в интернет, включително с криптовалути; управление на активи, включително онлайн портфейл за криптовалути; мениджмънт, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон. За дейностите, за които съществува разрешителен режим, ще се извършват след изваждане на необходимите нормативно изискуеми документи и разрешителни.

гр. София, ул. ул. “Иван Йончев” 5

Телефон: +359 887 013 558