Фирма ЛаЛиса

Свържи се с фирма ЛаЛиса

Маркетингови, рекламни и консултантски услуги, дигитален маркетинг, издателска дейност, транспортни услуги, производство, покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален или преработен вид; импорт и експорт на стоки в България, Европейския съюз и трети страни, търговия на едро и дребно; сделки с интелектуална собственост; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина; консултантска дейност; както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.

гр. Пловдив, ул. ул. Рая 14