Фирма ПАМС 21

Свържи се с фирма ПАМС 21

куриерска и транспортна дейност, търговска дейност в страната и чужбина, производство и търговия с всякакви хранителни и нехранителни стоки, суровини и продукти, в първоначален, обработен и/или преработен вид, счетоводна дейност, сделки с интелектуална собственост, строителни, монтажни и превозни услуги, компютърни услуги, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство, дейност на търговско представителство и посредничество, както и всички други търговски дейности и услуги, незабранени със Закон.

гр. Пловдив, ул. ул. Иван Арабаджията 7