Фирма ТЕДЕ – СМ

Свържи се с фирма ТЕДЕ – СМ

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, производство, внос и износ, външнотърговска дейност, търговско посредничество или представителство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на строителни материали, събиране, транспортиране, съхраняване, складови сделки, лицензионни сделки, текстилна дейност, рекламни, информационни, програмни и др. услуги, производство и търговия с промишлени стоки, ресторантьорство, хотелиерство, импорт, експорт, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

гр. Шумен, ул. Стара планина 11