Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ; ДЕНТАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА; НАБЛЮДЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ ЛИЦА; НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПОЛАГАНЕ НА ДЕНТАЛНИ ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ДО 18 Г. ВЪЗРАСТ; МЕРКИ ЗА УКРЕПВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО; ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ; НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ, ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ; НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, KAKTO И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ И ОБСЛУЖВАНЕНА ПАЦИЕНТИТЕ.