Фирма БЛУ ПОЙНТ ДИДЖИТЪЛ

Свържи се с фирма БЛУ ПОЙНТ ДИДЖИТЪЛ

консултантска дейност, разработка, внедряване, обучение и поддръжка на софтуерни системи, стандартни и поръчкови, представителство и посредничества на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; посредничество, комисионерство и търговско представителство; рекламна, информационна дейност, както и всички други услуги и дейности незабранени от закона.

гр. Пловдив, ул. бул.Свобода 77г