Фирма КОФЕ ТАЙМ БГ

Свържи се с фирма КОФЕ ТАЙМ БГ

Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем, или продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от действащото законодателство.

гр. Стара Загора, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 104