Фирма ИНДЖИ МЕЛЕК

Свържи се с фирма ИНДЖИ МЕЛЕК

Внос и износ, търговия, строителство, посредничество, консултантска дейност, превоз в страната и чужбина, почистване, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.

гр. Ловеч, ул. Николчо Терзиев 10