Фирма АНИ АРТ НЕЙЛС

Свържи се с фирма АНИ АРТ НЕЙЛС

Козметични и фризьорски услуги, производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически, комисионни и счетоводни услуги, транспортни услуги в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, хотелиерство, рекламна дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

гр. Пловдив, ул. ул.”Иван Гарванов” 55