Фирма Ани&Ванеса

Свържи се с фирма Ани&Ванеса

Вътрешна и външна търговия, покупка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид с цел продажба, търговия на спиртни напитки и търговия с тютюневи изделия /след получаване на разрешение, в случаите, когато такова се изисква от закона/, строително-ремонтни дейности, проектиране, строителство, обзавеждане на жилища, офиси и търговски обекти с цел продажба, преработка и реализация на селскостопанска продукция, туристически услуги /след получаване на съответния лиценз/, хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг, рекламна, информационна дейност, комисионна, спедиционна, превозна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на страната.