Фирма Асен Башев – Сухо Строителство

Свържи се с фирма Асен Башев – Сухо Строителство

сухо строителство, строителни услуги, ремонти, покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален или преработен вид;, сделки с интелектуална собственост; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина; консултантска дейност; както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон

гр. Смолян, ул. ул. Бачо Киро 9