Фирма Ауто Тема

Свържи се с фирма Ауто Тема

Пътна помощ; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; сделки в страната и чужбина със строителни материали, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и чужбина; складови сделки; стоков контрол; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; ремонтни и други услуги; хотелиерски, информационни, програмни; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; счетоводни и консултански услуги; консултации, проектиране и изграждане на съоръжения в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници; услуги в кол център, реклама в интернет, логистични услуги, телевизионни реклами в страната и чужбина, продажби чрез интернет магазин, покупка на лекарствени продукти, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Академик Сандерс 22