Фирма БАШ ЕКОМЕРС

Свържи се с фирма БАШ ЕКОМЕРС

Рекламно-информационна и маркетингова дейност; проучване на пазара и изследване на общественото мнение; консултантска и издателска дейност; разработване на маркетингови стратегии за бизнес развитие; софтуерни разработки; продажба и препродажба на продукти и услуги във и извън търговски обект (включително електронна търговия); вътрешно и външнотърговска дейност чрез внос, износ и комисионни сделки и операции; търговско представителство на български и чуждестранни лица, участие в други дружества в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, включително застрахователно посредничество.