Фирма ДЕМЕФИ

Свържи се с фирма ДЕМЕФИ

ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; TЪPГOBИЯ HA ДPEБHO И EДPO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C ГOPИBA, ГУMИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ, CMAЗOЧHИ MATEPИAЛИ И KOHCУMATИBИ ЗA ABTOMOБИЛИ; TЬPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO; ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ CЬC COБCTBEHИ И HAETИ MПC B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; CTPOИTEЛCTBO И TЪPГOBИЯ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ И CЬC CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ; ИЗBЪPШBAHE HA ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ-СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА

гр. Момчилград, ул. ул.Първи май 16