Фирма ДИПС ДОРС ГРУП

Свържи се с фирма ДИПС ДОРС ГРУП

Проектиране, строителство, инженеринг, реконструкции и рехабилитации, вътрешно и външнотърговска дейност, консултантска и маркетингова дейност, посредничество, сделки в областта на интелектуалната собственост, търговско представителство на български и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, включително след издаване на съответни разрешения и лицензии, когато такива се изискват.