Фирма ДОНЪТ БРАДЪРС

Свържи се с фирма ДОНЪТ БРАДЪРС

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВНОС,ИЗНОС И РЕЕКСПЕРОТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ; ПРЕВОЗНИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ, АГЕНТСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ГРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, ПАРФЮМЕРИЯ, ПРОДУКТИ ОТ ПЛАТОВЕ И ТЕКСТИЛ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ЗИДОВЕ СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАНННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯЛА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА