Фирма ПАЛАВНИЦИ 01

Свържи се с фирма ПАЛАВНИЦИ 01

Търговия с промишлени стоки. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство; Проектиране и строителство; Представителство и посредничество в страната и чужбина; Транспортни, спедиторски, комисионни, консигнационни, складови, рекламни и лизингови сделки; Хотелиерски, туристически или други услуги, както и осъществяване на всякакъв вид дейности и услуги, които не са забранени със закон или подзаконови нормативни актове.

гр. Сопот, ул. Аверкий Петрович 1