Фирма ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС

Свържи се с фирма ДЖЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС

Консултантска дейност, разработка, внедряване, обучение и поддръжка на софтуерни системи, стандартни и поръчкови; Представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; Рекламна дейност; Ресторантьорство, хотелиерство, туристически и информационни услуги; Производствена, търговска, складова, спедиторска, комисионна, транспортна дейност в страната и чужбина; Проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и модернизация на обекти в страната и чужбина; Консултантска дейност, търговско представителство и посредничество; Строеж, покупно-продажба и посредничество при покупко-продажби на недвижими имоти и всяка друга незабранена със закон дейност по смисъла на чл. 1 от ТЗ, след получаване на съответните разрешителни и лицензи.

гр. Пловдив, ул. ул. Лев Толстой 30