Фирма ЕЙЧ ДИ ДИ МОТОРС

Свържи се с фирма ЕЙЧ ДИ ДИ МОТОРС

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба и търговия на стоки от собствено производство, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, гуристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или др. услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорски услуги и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от законите на Република България.

гр. Дупница, ул. ПИРОТСКА 44А