Фирма Джи Джи Трейд 5

Свържи се с фирма Джи Джи Трейд 5

Търговия на едно и дребно с плодове и зеленчуци, хранителни, нехранителни и други потребителски стоки; Кетъринг услуги; Ресторантьорство; Покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона.