Фирма ЕНЕС КЕБАП

Свържи се с фирма ЕНЕС КЕБАП

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, заведение за бързо хранене, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки; търговско представителство и посредничество, внос и износ на стоки, производство и търговия със селскостопанска продукция, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

с. Менгишево, ул. Георги Димитров 20