Фирма Алфа Терм А

Свържи се с фирма Алфа Терм А

изграждане на газови и отоплителни инсталации и съоражения; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки; менителници, запис на заповед и чекове; складови сделки; лицензионнм сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, вътрешно и външно търговска дейност-внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и в чужбина- превоз на пътници и товари и всички други дейности, не забранени от закона.

гр. Благоевград, ул. НИКОЛАЙ ПЕТРИНИ 47

Телефон: 0988929378