Фирма ГМ КОМЕРС

Свържи се с фирма ГМ КОМЕРС

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДР. ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО, ДИСТРИБУЦИЯ НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО ИМА РЕГИСТРАЦИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОТВЕТНО – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО, РАЗРЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗ.

гр. Враца, ул. ул. ВТОРИ ЮНИ 109

Телефон: 0896607093