Фирма ХЪМЧЕВ И КО

Свържи се с фирма ХЪМЧЕВ И КО

ВСЯКАКЪВ ВИД СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ; РАСТЕНИЕВЪДСТВО; ЖИВОТНОВЪДСТВО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ И ПЪТНА ПОМОЩ; РЕМОНТ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; СЪЗДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ; СПЕДИТОРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ СЪС ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТУРИСТИЧЕСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА, ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА И ИЗКУПВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС, ВЪТРЕШНООБЩНОСТНИ ДОСТАВКИ И ПРИДОБИВАНИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА, БАРТЕРНА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

гр. Тутракан, ул. ул. Малчика 12

Телефон: (088) 6229279