Фирма ДОНИКО ТРЕЙД

Свържи се с фирма ДОНИКО ТРЕЙД

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС И ИЗНОС, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ. ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМ ЛИЦЕНЗ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

гр. Стара Загора, ул. Славянски 19