Фирма ВИП ШОП 2021

Свържи се с фирма ВИП ШОП 2021

Вътрешна и външна търговска дейност с промишлени и хранителни стоки, перилни и почистващи препарати, козметични продукти, тютюневи изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, плодове и зеленчуци, търговия със строителни материали, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, търговия с горива, смазочни материали и резервни части, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, внос и износ на материали и стоки, транспортни услуги в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, дейност със заведения за обществено хранене и развлечения, питейни заведения и всяка друга незабранена от закона дейност.

с. Лудогорци, ул. ул. Тунджа 26