Фирма ЕМ ПИ ТЕРМ

Свържи се с фирма ЕМ ПИ ТЕРМ

изграждане и монтаж на инстанции и уреди за отопление, готвене и затопляне на вода с природен газ и други горива, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедицционни, превозни, складови, лизингови и лицензионни сделки в страната и чужбина; стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други дейности, незабранени от закона, при необходимост след снабдяване с необходимите разрешения от компетентните органи.

гр. Димитровград, ул. Стефан Стамболов 7