Фирма ИВАН МАНОЛОВ-99

Свържи се с фирма ИВАН МАНОЛОВ-99

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, обработен или преработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговска дейност на едро и дребно с всички видове стоки, освен забранените със закон, в това число внос и износ на стоки с възможност за сключване на бартерни сделки. Транспортни услуги на граждани и юридически лица със собствен и нает автомобилен парк. Фирмата осъществява своята дейност в страната и в чужбина срещу левове и във валута, установени със ЗСВЦВК, като осъществява и всички други дейности и услуги, неизброени по-горе, без забранените от закона.

гр. Чепеларе, ул. “Христо Ботев” 66

Телефон: 0889 719 773