Фирма НЮ ЕЙДЖ КЪМПАНИ

Свържи се с фирма НЮ ЕЙДЖ КЪМПАНИ

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които участва дружеството, придобиване на лицензии, които са предназначени за използване в контролираните от него дружества, доставка на интернет и интернет базирани услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на селскостопански, промишлени стоки в страната и извън нея с цел продажба, обработка на товари, комисионни, лицензионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, издателска и печатарска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, превоз на пътници и товари в страната и извън нея, хотелиерство, туристически, рекламни, програмни, информационни и импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски и бартерни сделки, покупка, строеж или обзавеждане с цел продажба и препродажба и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона

гр. София, ул. ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 30 – офис 1