Фирма ПАШАОГЛУ ГРУП

Свържи се с фирма ПАШАОГЛУ ГРУП

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И СТОПАНСТВОТО, НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. София, ул. ул. Средна гора 16